SESTRINSTVO U HRVATSKOJ I IRSKOJ/SLIČNOSTI I RAZLIKE

Objavio/la Mato Crnčević, Pon, 04/06/2018 - 14:35

SESTRINSTVO U HRVATSKOJ I IRSKOJ/SLIČNOSTI I RAZLIKE

16. STRUČNO –ZNANSTVENI SKUP MEDICINSKIH SESTARA NEONATOLOGIJE i 19. TEČAJ TRAJNOG USAVRŠAVANJA/24. svibnja, 2018.

 

Na 16. STRUČNO –ZNANSTVENI SKUP MEDICINSKIH SESTARA NEONATOLOGIJE I 19. TEČAJ TRAJNOG USAVRŠAVANJA  autorice Jasna Ivasić (Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb) i Ksenija Brajković (BlackrockClinic, Dublin, Ireland) nastojale su približiti sestrinstvo u Hrvatskoj i Irskoj.

Kako je danas medicinske sestre iz Hrvatske odlaze na rad u Irsku zanimljivo je realno prikazati što to medicinske sestre privlači na radilišta u Irskoj, te na koji način možemo učiti iz primjera dobre prakse te sva ta znanja i primijeniti u našim uvjetima.

Jedan od dobrih pokušaja unaprjeđenja hrvatskog sestrinstva je i iskorak u školovanju medicinskih sestara na temeljnom srednjoškolskom obrazovanju. Već petu godinu zaredom Škola za medicinske sestre Mlinarska kroz EU Projekte mobilnosti šalje učenike i nastavnike na višetjednu praksu/studijski boravak u odabrane centre u inozemstvu (Njemačka, Italija, Portugal i Irska).

Sudjelovanjem učenika i nastavnikau programu Erasmus + Agencije za mobilnost i programe EU, projekta pod nazivom „Do boljih kompetencija kroz stručnu praksu u Irskoj“, došlo je do novih spoznaja iz područja sestrinske prakse kao i poboljšanja vještina s područja zdravstvene njege. Učenici su dobili certifikat koji je važan i prepoznat u struci u svrhu boljeg upisa na višu razinu obrazovanja ili boljeg zapošljavanja.

Studijski boravci kao i projekti mobilnosti, za učenike i nastavnike, važni su radi izmjene iskustava, treninga vještina kao i učenja stranog jezika (u ovom slučaju engleski jezik) u izvornoj stvarnosti.

Poznato je da odlazak u sredine koje su kulturološki i jezično različite, ali i tehnološki naprednije, motivira da učenje postane uspješnije i zanimljivije.

Realizacijom projekta učenici i nastavnici imaju priliku proširiti horizonte te tako postati kompetentnije osobe i kvalitetniji profesionalci u struci.

Vještine, znanja i iskustva dobivena na stručnim usavršavanjima u inozemstvu doprinose kako profesionalnom tako i osobnom razvoju.

Tijekom provedbe ovog projekta također su od velike koristi bili i susreti s kolegicama, medicinskim sestrama u Irskoj.

U radu smo pokušali odgovoriti na pitanje kako se medicinske sestre koje dolaze iz hrvatske snalaze u irskim bolnicama, te jesu li i u kojoj mjeri tehnološka dostignuća i normativ (medicinska sestra/bolesnik) različiti u Hrvatskoj i Irskoj.

Povijesni put koji je imalo sestrinstvo, od osporavane i marginalne struke do društvenog priznanja sestrinstva kao zasebne profesije, bio je težak, ako se imaju na umu smisao i značenje te mjesto i uloga sestrinstva u suvremenom društvu općenito, kao i u zdravstvenom sustavu. Danas medicinska sestra mora imati visoki stupanj usvojenih znanja, stručnosti, visoke moralne čimbenike, značajni stupanj motivacije i kreativnosti. Objavljeni podaci pokazuju da je stupanj obrazovanja medicinskih sestara značajan čimbenik u svrhu povećanja stupnja kvalitete zdravstvene njege, povećanja razine znanja i vještina specifičnih za pojedino područje sestrinske skrbi te povećanja stupnja samostalnosti u radu. U ovom radu usporedilismo današnje stanje sestrinstva u Republici Hrvatskoj sa Irskom čijije obrazovni sustav detaljnije opisan. Irska je jedna od zemalja u kojoj se definitivno mogu pronaći primjeri dobre prakse i suvremenog sestrinstva u Europi.

Svaka država ima za cilj implementaciju najviših standarda u zdravstvu. U Irskoj su unazad desetak godina počeli procesi akreditacije ustanova od strane JointCommission International (JCI). Time svaka ustanova dobije formalan, svjetski priznat pečat kao potvrdu za uspješan i kvalitetan rad te ujedno javno priznanje za dostignuća i napore koje ulažu u kvalitetnu zdravstvene usluge. Akreditacija se vrši prema najvišim, svjetski priznatim bolničkim kriterijima JCI standarda. Kako sami naglašavaju niti jednu kritiku ne uzimaju kao opasku nego je tumače kao pouku za poboljšanje kvalitete, sigurnosti i efikasnost zdravstvenih usluga koje pružaju pacijentima.

Jedan od glavnihčimbenika za uspješnu akreditaciju je osoblje. Medicinske sestre kao najbrojnije osoblje u zdravstvenim ustanovama kao i njihova edukacija, jedan su od glavnih pokazatelja uspješnosti i kvalitete. Od medicinske sestre očekuje se visoki stupanj usvojenih znanja i stručnosti, visoke moralne vrijednosti, organizacijske vještine, kritičko i analitičko promišljanje te značajni stupanj motivacije i kreativnosti.