PRVA VIDEOKONFERENCIJA I RAZMJENA UČENIKA U PROJEKTU JEDAN DAN BEZ MOBITELA

Objavio/la Natalija Šnidarić, Pon, 21/05/2018 - 09:00

U četvrtak, 3. svibnja 2018. u Školi za medicinske sestre Mlinarska realizirana jeprva razmjena učenika u projektu Jedan dan bez mobitela. U razmjenu su nam došle učenice i mentorice iz  Srednje škole Dugo selo i Škole za medicinske sestre Vrapče,a  tijekom razmjene ostvarili smo i prvu videokonferenciju s učenicima i mentorom Medicinske škole Šibenik.

Nakon upoznavanja, za naše suradnike na projektu Učenički dom Škole za medicinske sestre Mlinarska otvorio je svoja vrata za predstavljanje života u domu. 

Učenicama i njihovim mentoricama pružili smo priliku da sudjeluju u nastavnom procesu predmeta Anatomija i fiziologija, te vježbama u sklopu predmeta Zdravstvena njega zdravog djeteta i Zdravstvena njega-opća.

Taj se dio razmjene posebno svidio učenicama iz Škole za medicinske sestre Vrapče jer su dobile uvid u sve što ih čeka u narednim godinama.

Konkretni rad na projektu započeli smo videokonferencijom s kolegama iz Šibenika. S njima smo se dogovorili o tijeku kojim želimo voditi projekt, te samim aktivnostima koje bi trebali realizirati do kraja tekuće školske godine.

Shvatili smo koliko je bitan segment za rad na projektu i komunikacija tehnologijom jer smo zajednički došli do sjajnih ideja po pitanju ankete na kojoj radimo.

Nakon što smo se pozdravili sa Šibenikom, nastavili smo s radom na projektu vidno zadovoljni dosadašnjim napretkom te samim sastavom učenika koji sudjeluju na projektu jer su svi pokazali zainteresiranost i ambicioznost u vidu projekta.

Na završnom dijelu razmjene dogovorili smo daljnje aktivnosti, rokove obavljanja istih te međusobno razmijenili kontakte, kako bi mogli biti povezaniji i efikasnije raditi na projektu.

Nakon odrađenih zadataka planiramo drugu razmjenu i videokonferenciju.

Dojmovi naših suradnika.....

'Naš posjet Školi za medicinske sestre Mlinarska prošao je koliko zabavno, toliko i edukativno. Nakon upoznavanja s učenicima i obilaska njihovog učeničkog doma najviše nas je oduševila nastava na kojoj smo prisustvovale. Nakon zabavnog sata anatomije, okušale smo se u prematanju djeteta i vađenju krvi. Pošto se ne susrećemo s takvim predmetima u općoj gimnaziji, osim zabavnog, ovaj posjet se pokazo kao izuzetno poučan. Drago nam je što su nas tamo lijepo ugostili i potrudili se pokazati u najboljem svjetlu što su i uspjeli.''

Mia Kovačević, Ivona Josipovic, Katarina Ljeljak