Program Njegovatelj/ica - TES

NJEGOVATELJ/ NJEGOVATELJICA STARIH I NEMOĆNIH OSOBA

OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Temeljem odluke Ministarstva znanosti obrazovanja i športa o donošenju Nastavnog plana i programa za stjecanje kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica starih i nemoćnih osoba- TES od školske godine 2009/2010 primjenjuje se program za učenike s teškoćama u razvoju.

CILJEVI OBRAZOVNOG PROGRAMA SU:

►   stjecanje sposobnost iza rad u jednostavnim poslovima njege starijih  inemoćnih osoba

►   stjecanje općih znanja i vještina o njezi, higijeni, prehrani i zaštiti zdravlja starijih i nemoćnih osoba

►   stjecanje etičnosti i izgrađivanje ispravnih kriterija u komunikaciji i obavljanju zadataka

►   stjecanje znanja i vještina o održavanju reda i higijene u prostorima u kojima borave stariji i nemoćni

►   stjecanje navika točnosti, urednosti, sustavnosti i odgovornostiu radu

►   stjecanje znanja i vještina o sigurnosti i samozaštiti na radu 

►   socijalna inkluzija i osposobljavanje za samostalan život

 

NASTAVNI PLAN

Naziv predmeta

1. razred

 

2.razred

 

3. razred

 

Ukupno

sati

 

tjedno

god.

tjedno

god.

tjedno

god.

 

I. OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

 

Osnove uporabe računala

1

35

1

35

-

-

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

2

 70

2

64

 

Etika/Vjeronauk

1

35

1

 35

1

32

 

Domaćinstvo

 

Biologija u struci

 

Matematika u struci

2

 

1

 

2

70

 

35

 

70

2

 

1

 

1

 70

 

 35

 

 35

2

 

1

 

-

64

 

32

 

 -

 

UKUPNO OPĆE OBRAZOVNI DIO

12

420

11

385

9

288

1093

 

II STRUČNO- TEORIJSKI DIO

 

 

 

 

 

 

 

Uvod u struku

1

35

1

35

-

-

 

Higijena i osobna zaštita

2

70

2

70

2

64

 

Komunikacijske vještine

2

70

2

70

2

64

 

Etika u struci

-

-

-

-

1

32

 

Njega starijih osoba

-

-

-

-

1

32

 

Prepoznavanje hitnih stanja

-

-

1

35

1

32

 

Prehrana

1

35

1

35

-

-

 

Izborni predmet: Kreativni razvoj/ Odgoj za razvoj

2

70

2

70

2

64

 

UKUPNO: STRUČNO TEORIJSKI DIO

8

280

9

315

9

288

883

UKUPNO I + II

20

700

20

665

18

576

1976

III PRAKTIČNI DIO       
Praktična nastava4280828010320880
UKUPNO I + II + III2498028945288962856

 

Dokumenti potrebni za upis:

  1. Svjedodžbe o završenom 5. 6. 7. i 8. razredu osnovne škole - original  
  2. Domovnica, rodni list                                          
  3. Rješenje ureda državne uprave u županiji,  odnosno Gradskog ureda za obrazovanje i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku školovanja u osnovnoj školi
  4. Mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji za najmanje tri primjerena programa obrazovanja
  5. Specijalistička dokumentacija psihofizičke procjene stručnog tima (ne starije od 6 mjeseci)
  6. Nalaz i mišljenje odnosno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi (ukoliko je ishođeno)

Uvjeti za upis:

  • učenici na stupnju lake mentalne retardacije
  • prirodno usvojen govor i tečan izgovor
  • dobre motoričke sposobnosti