ODRŽANA DRUGA VIDEOKONFERENCIJA U PROJEKTU JEDAN DAN BEZ MOBITELA

Objavio/la Natalija Šnidarić, Pet, 15/06/2018 - 11:01

U ponedjeljak, 11. lipnja 2018. održali smo drugu videokonferenciju u projektu Jedan dan bez mobitela. Radi tehničkih i organizacijskih poteškoća, na videokonferenciji nisu mogle sudjelovati sve škole suradnice, već učenici i mentori iz Škole za medicinske sestre Mlinarska i Škole za medicinske sestre Vrapče.

Zadatke koje smo dogovorili proslijedit ćemo našim suradnicima u Medicinskoj školi Šibenik te Srednjoj školi Dugo Selo:

  1. Sve obrađene ankete treba poslati učenicama Mlinarske do kraja ovog tjedna.
  2. Učenici će složiti set pitanja za osobe koje ne koriste mobitel ili ga koriste minimalno(ne svakodnevno).(rujan 2018)  
  3. Na temeljima rezultata anketa učenici će zajedno smisliti i pripremiti edukaciju za ispitane učenike (rujan/listopad 2018).
  4. Učenici će osmisliti realizaciju provedbe dana bez mobitela za sudionike projekta -Jedan dan bez mobitela- i zainteresirane u školama (rujan 2018).
  5. Ostaje otvoreno pitanje kontakta sa nekom kućom fiksne i mobilne telefonije
  6. Učenici će složiti set pitanja za intervju sa osobama starije dobi o njihovom načinu i obimu korištenja mobitela (rujan 2018).

Antonija Vincent i Patricia Zirdum