ITALIJA - GARDALAND

Objavio/la Agata Torbica, Pon, 29/01/2018 - 13:52

OBAVIJEST AGENCIJAMA KOJE SU POSLALE PONUDU ZA ORGANIZACIJU IZLETA U GARDALAND: Kako je greškom upisano vrijeme otvaranja ponuda 30. siječnja 2018. u 18,00 sati molimo predstavnike agencija koje su dostavile ponude da se javnom otvaranju ponuda odazovu 02. veljače 2018. (petak) u 16,00 sati. Istog dana nakon otvaranja ponuda će biti i roditeljski sastanak na kojem će odabrane agencije moći prezentirati svoje ponude.