Djelatnici

RAVNATELJICA ŠKOLE

 • Asja Jelaković, dr. med.

PEDAGOGINJA

 • mr. sc. Natalija Šnidarić

PSIHOLOGINJA

 • Renata Brekalo Papac, prof.

TAJNICA

 • Andrea Novak, dipl. pravnik

RAČUNOVODSTVO/ADMINISTRACIJA

 1. Maja Medić, dipl. ecc.
 2. Suzana Petljak, knjigovođa (zamjena za Jadranku Matoković)
 3. Marijana Tabaković, knjigovođa
 4. Sanja Kraljević, administrator
 5. Agata Torbica, administrator

HRVATSKI JEZIK

 1. Marija Gazzari, prof.
 2. Meri Pupačić, prof.
 3. Tamara Žiger, mag.educ.cro.

ENGLESKI JEZIK

 1. Anica Gregović, prof.
 2. Miljenka Krolo - Petrović, prof.

NJEMAČKI JEZIK

 1. Daniel Goreta, prof.

LATINSKI JEZIK

 1. Vedrana Aguzin, prof.

POVIJEST, GRAĐANSKI ODGOJ

 1. Grozdana Špelić, prof.

GEOGRAFIJA

 1. Anita Marošević, prof. (zamjena za Marinu Ivanec Podravec, prof.)

VJERONAUK, ETIKA

 1. Jasna Crnković, s. Jasna, dipl. katehet

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 1. Dalibor Bilankov, prof.
 2. Ivica Pavičić, prof.

MATEMATIKA

 1. Mila Strpić, prof.
 2. Ivana Perić, prof.

FIZIKA, BIOFIZIKA

 1. Sandra Križanović, prof.

KEMIJA, BIOKEMIJA

 1. Anka Savić, dipl. ing.
 2. Jordanka Semren, prof.

BIOLOGIJA

 1. Jagoda Buble - Skroza, dipl. ing.

BAKTERIOLOGIJA, VIROLOGIJA I PARAZITOLOGIJA; PATOLOGIJA S PATOFIZIOLOGIJOM; SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO I PRAVNI ASPEKTI SKRBI; NAČELA ADMINISTRACIJE; RADIOLOGIJA; DIJETETIKA - VJEŽBE

 1. Andrea Petković, dr.med.
 2. Mislav Mikuš, dr.med.

FARMAKOLOGIJA 

 1. Dane Petković, dr. med.

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA

 1. Ivan Šumski, dr. med.

PSIHOLOGIJA, ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA

 1. Renata Brekalo Papac, prof.

PEDAGOGIJA, NAČELA POUČAVANJA

 1. Aleksandra Vitez, prof.

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

 1. Vanja Lončar, prof.

SOCIOLOGIJA

 1. Sanda Franković, bacc.med.techn., prof.

ZDRAVSTVENA NJEGA; ETIKA U SESTRINSTVUE; HIGIJENA - PREVENTIVNA MEDICINA; OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE; PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA U SESTRINSTVU; HRVATSKI ZNAKOVNI JEZIK; HITNI MEDICINSKI POSTUPCI...

 1. Adela Aličelebić, bacc.med.techn.
 2. Marica Bakin  Batnožić, bacc.med.techn., prof.
 3. Milica Kljak, mag.med.techn.
 4. Ljiljana Broz, mag.med.techn.          
 5. Maja Budisavljević,bacc.med.techn.
 6. Tanja Dornik, dipl.med.techn.
 7. Beata Teresa Galinec, bacc.med.techn.
 8. Marija El Aklouk, bacc.med.techn.
 9. Sanda Franković, bacc.med.techn., prof.
 10. Jasna Ivasić, bacc.med.techn.
 11. Nataša Jandjik Jošić, bacc.med.techn.
 12. Ines Štivić, bacc.med.techn.
 13. Ivica Matić, mag.med.techn.
 14. Dubravka Matijašić Bodalec, mag.med.techn.
 15. Romanita Milojević,bacc.med.techn., mag.soc.paed.
 16. Marija Nekić, bacc.med.techn.
 17. Jagoda Nikić, mag.med.techn.
 18. Daniela Paškov, mag.med.techn.
 19. Iva Šušterčić, mag.med.techn.
 20. Sandra Samošćanec, mag.med.techn.
 21. Đurđica Stanešić, mag.med.techn.
 22. Anka Šabanović, bacc.med.techn.
 23. Elvira Tahiri, bacc.med.techn.
 24. Nevenka Troskot, bacc.med.techn.
 25. Iva Vinduška, mag.med.techn.
 26. Ivana Zrinjan, dipl.med.techn.

RAČUNALSTVO, INFORMATIKA

 1. Mato Crnčević, prof.

PROGRAM TES

 1. Ivana Pavlović Luburović, dipl. def. soc. ped.

OSTALI DJELATNICI

 1. Matija Japec, kuhar
 2. Snježana Cvija, kuharica
 3. Gordana Štrković, kuharica
 4. Gordana Popić, kuharica
 5. Vladimir Krznar, domar - ložač
 6. Mladen Radelić, domar - ložač
 7. Goran Pavlinovac, domar - ložač
 8. Mladen Šanjić, portir
 9. Katica Mulalić, spremačica
 10. Mirjana Goreta, spremačica
 11. Snježana Janković, spremačica
 12. Finka Cukor, spremačica
 13. Katica Lovrić, spremačica
 14. Anđa Brtan, spremačica
 15. Nadica Malčić Pirin, spremačica

UČENIČKI DOM

 1. Nina Radanović Bokulić, dipl.soc. ped. – voditeljica doma
 2. Željka Mišetić, prof. - stručna suradnica psihologinja
 3. Kristina Benko, prof. - odgajateljica
 4. Sanja Posavec Španović, mag. politologije - odgajateljica
 5. Anka Savić, dipl. ing. biotehnologije - odgajateljica
 6. Jasmina Škrgatić, dipl. defektolog/soc. ped. - odgajateljica
 7. Lidija Barić - noćna paziteljica
 8. Mica Kujundžić Prikratki - noćna paziteljica